SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI DOANH NGHIỆP

Khi bước vào thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp không tránh được những khó khăn.

Quyền sở hữu trí tuệ gồm có 3 loại:

1. Quyền tác giả và quyền liên quan tới tác giả 

2. Quyền quyền sở hữu công nghiệp (Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Chỉ dẫn địa lý)

3. Quyền đối với giống cây trồng

Các doanh nghiệp sử dụng hệ thống SHTT để bảo vệ sản phẩm sáng tạo và các thành quả do doanh

nghiệp mình sáng chế và sáng tạo ra.

Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ có 3 điểm như sau:

1. Thúc đẩy sự sáng tạo

2. Tạo các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, phát triển thị trường, giúp người tiêu dùng nhận biết và

so sánh được về chất lượng giữa các sản phẩm cùng loại và nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm .

3. Thúc đẩy cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Việc ra đời luật sở hữu trí tuệ là điều kiện để Việt Nam

gia nhập vào Tổ chức thương mại quốc tế WTO. Điều đó tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy chuyển giao

công nghệ từ các nước phát triển qua Việt Nam hoặc ngược lại.

Khi bước vào thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp không tránh được những khó

khăn. Càng trong khó khăn, doanh nghiệp lại càng tập trung nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra nội lực, giá

trị cho doanh nghiệp.Cắt giảm các chi phí không cần thiết, tuy nhiên, chi phí cho sáng tạo, tạo ra tài sản

là giá trị thương hiệu thì doanh nghiệp vẫn cần đầu tư. 

Trong đó việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chính là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ cho thương hiệu

cũng như các sản phẩm của công ty, làm đòn bẩy để phát triển kinh doanh.

thực thi về quyền sở hữu trí tuệ có hiệu quả hơn. 

Chi tiết xin liên hệ Công ty sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam: 0967059898; Email:

sangchevanhanhieu@gmail.cọm ; Website: patvn.com

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news