CẤP PHÓ BẢN VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Cấp phó bản (bản cấp lại) văn bằng bảo hộ (VBBH) sở hữu công nghiệp cho chủ sở hữu sẽ được tiến hành trong các trường hợp sau: - VBBH bị mất - VBBH bị hỏng, rách, bẩn không thể sử dụng được.

Cấp phó bản (bản cấp lại) văn bằng bảo hộ (VBBH) sở hữu công nghiệp cho chủ sở hữu sẽ được

tiến hành trong các trường hợp sau:

- VBBH bị mất

- VBBH bị hỏng, rách, bẩn không thể sử dụng được.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai (theo mẫu);

- Bản gốc VBBH (bị hỏng);

- 02 mẫu nhãn hiệu, 02 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn

hiệu, bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bẳng bảo hộ gốc;

- Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện sở hữu công nghiệp);

- Chứng từ nộp phí.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi

hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độthu,

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

PATVN

Tư vấn cụ thể liên hệ: 0903213669- Email: sangchevanhanhieu@gmail.com; website: patvn.com

Đăng ký Logo, Nhãn hiệu, Sáng chế, Bản quyền, Kiểu dáng, Chuyển nhượng nhãn hiệu.

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news