GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU.

Mỗi nhãn hiệu được bảo hộ theo văn bằng được cấp trong 10 năm. Trước khi hết hạn 6 tháng, chủ văn bằng cần đăng ký gia hạn để được bảo hộ thêm 10 năm.

Thủ tục gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm:

1. Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu)

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu chủ Văn bằng muốn ghi nhận

việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

3. Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện SHCN).

4. Biên lại thu phí gia hạn.

Đơn gia hạn Văn bằng bảo hộ nếu không đúng thủ tục, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có

Thông báo cho chủ đơn dự định từ chối ra hạn kèm theo lý do. Trong thời hạn ấn

định, chủ đơn cần phải trả lời thông báo. Nếu đáp ứng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra

quyết định Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.®

Chi tiết liên hệ Công ty sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam: 0903213669; Email:

sangchevanhanhieu@gmail.cọm ; Website: patvn.com

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news