Lợi ích của việc Bảo hộ sáng chế

Để thương mại hóa Sáng chế một cách hiệu quả và mang lại lợi ích nhất thì việc bảo hộ sáng chế vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp.

Như mọi người đều biết, sáng chế được tạo ra bởi công sức, thời gian và tiền của của nhà đầu tư nên tài sản đó phải được bảo hộ bởi Bằng độc quyền sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế còn có ý nghĩa quan trọng nữa là nhằm ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế để kinh doanh khi không được phép của chủ sở hữu.

Đăng ký độc quyền sáng chế nhằm tránh sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo hành lang pháp lý cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, Bằng độc quyền sáng chế còn có vai trò tạo điều kiện cho nhà đầu tư có đầy đủ điều kiện pháp lý để thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư cho những nghiên cứu trong tương lai.

Hay nói cách khác, Bằng độc quyền sáng chế sẽ tạo điều kiện cho chủ sở hữu tránh được sự xâm phạm quyền của bên thứ ba và yên tâm sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm cung cấp cho thị trường, thông qua đó chủ sở hữu thu được lợi nhuận và tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu tiếp theo.

Như vậy, nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn để sản xuất vì thành quả của mình được bảo hộ. Thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được gọi là Bằng độc quyền sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm kể từ ngày cấp.

Bằng độc quyền sáng chế là chứng chỉ của nhà nước, công nhận chủ sở hữu đối với sáng chế tham gia đăng ký, do đó chủ sở hữu được độc quyền sử dụng sáng chế của mình để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa. Mặt khác, chủ sở hữu có thể dựa vào Bằng độc quyền sáng chế đó để thu lợi thông qua hợp đồng nhượng quyền (licence), tức là cho người khác sử dụng sáng chế của mình để thu lợi nhuận. 

Để nhận được những tư vấn hữu ích của việc Bảo hộ sáng chế xin liên hệ với Công ty

TNHH sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam

Điện thoại: 0903213669; email: sangchevanhanhieu@gmail.com ;

Website: patvn.com

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news