Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét hoặc kết hợp các yếu tố này.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối,

đường nét hoặc kết hợp các yếu tố này.

Một số đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo qui định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, một số đối tượng không được bảo hộ với tư cách là kiểu dáng công nghiệp như: Hình dáng bên ngoài được quyết định hoàn toàn bởi chức năng của sản phẩm, hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng, hoặc công nghiệp;

 Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm…


Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  • Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới
  • Kiểu dáng công nghiệp phải có tính sáng tạo
  • Và Khả năng áp dụng công nghiệp.


Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  • Tờ khai (theo mẫu);
  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu);
  • Bộ ảnh chụp/hình ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp ;
  • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp ;
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
  • Biên lai phí/lệ phí.

Chi tiết liên hệ Công ty sáng chế và nhãn hiệu Việt Nam: 0903213669; Email:

sangchevanhanhieu@gmail.cọm ; Website: patvn.com

Share
0
+1
0
Tweet
0

Related news