Dịch vụ

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU.

Mỗi nhãn hiệu được bảo hộ theo văn bằng được cấp trong 10 năm. Trước khi hết hạn 6 tháng, chủ văn bằng cần đăng ký gia hạn để được bảo hộ thêm 10 năm.